İlköğretim Okulları için 4-5 Sınıf Seçmeli Bilgisayar

                                     

Kitabımızdan örnek sayfaları görmek için Tıklayınız!...

 İÇİNDEKİLER

 

ÜNİTE 1 .................................................................................................................... 7

BİLGİSAYAR VE KULLANIM  ALANLARI  ...................................................................................................... 7

A.BİLGİSAYARIN TANIMI  ............................................................................................................................. 7

BİLGİSAYAR SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ................................................................................ 8

B. BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI ................................................................................. 10

C. BİLGİSAYARIN TEMEL ÖĞELERİ ........................................................................................ 10

SORULAR ........................................................................................................................................................ 11

ÜNİTE 2  ............................................................................................................... 13

BİLGİSAYAR İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ............................................................................ 13

A.AÇMA KAPAMA DÜĞMELERİ ................................................................................................................... 13

B.FARE (MOUSE) VE  KULLANIMI  ............................................................................................................... 14

C. KLÂVYE (KEYBOARD) VE KULLANIMI ..................................................................................................... 16

Ç. EKRAN (MONITOR)  .................................................................................................................................. 19

D. KASA VE SİSTEM BİRİMLERİ  ................................................................................................................. 20

E. DİSKET VE KULLANIMI ............................................................................................................................. 22

F. YAZICI (PRINTER) .................................................................................................................................... 23

1. NOKTA VURUŞLU YAZICILAR (DOT MATRIX)  .................................................................................... 23

2. MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ (INK - JET ) YAZICILAR ........................................................................... 24

3. LÂZER YAZICILAR (LASER PRINTERS)  ................................................................................................ 24

sorular  ....................................................................................................................................................... 26 

Ünite 3 ...................................................................................... 27

bİLGİSAYAR KUllaNIMINDA GÜVENLİK .......................................................…….................................... 27

A. KABLOLARIN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR  ........................................27

B. PRİZ VE EKRAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR  .................................... 29

C. AÇMA KAPAMA DÜĞMESİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR ............ 29

D. PROGRAM KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR  ............................................ 29

SORULAR......................................................................................................................................................... 30 

  ÜNİTE 4..................................................................................... 31

 WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ................................................................................................................. 31

A. BAŞLANGIÇ................................................................................................................................................. 31

1. BİLGİSAYARDA İLK ADIM......................................................................................................................... 31

a. BİLGİSAYARI ÇALIŞTIRMA....................................................................................................................... 31

b. BİLGİSAYARI DÜZGÜN ŞEKİLDE KAPATMA......................................................................................... 32

c. BİLGİSAYARI TEKRAR ÇALIŞTIRMA....................................................................................................... 33

d. BİLGİSAYARIN TEMEL SİSTEM BİLGİSİ................................................................................................. 33

e. BİLGİSAYAR MASA ÜSTÜ EKRANI ORTAMI.......................................................................................... 34

B. MASAÜSTÜ GÖRÜNTÜSÜNÜ YAPILANDIRMA..................................................................................... 38

1. SİMGELERLE ÇALIŞMA............................................................................................................................. 38

a. MASAÜSTÜ EKRANI SİMGELERİNİ SEÇME VE TAŞIMA...................................................................... 38

b. TEMEL MASAÜSTÜ EKRANI SİMGELERİNİ TANITMA......................................................................... 38

c. KISAYOL SİMGESİ YA DA MASAÜSTÜ EKRANI MÖNÜSÜ OLUŞTURMA......................................... 41

2. PENCERELERLE ÇALIŞMA....................................................................................................................... 43

a. ARAÇ ÇUBUKLARI..................................................................................................................................... 44

b. BİR UYGULAMA PENCERESİNİN BÖLÜMLERİ...................................................................................... 45

c. MASAÜSTÜ EKRANINDAKİ PENCERELERİ TAŞIMA ............................................................................ 45 

d. UYGULAMA PENCERESİNİ BOYUTLANDIRMA..................................................................................... 46

e. UYGULAMA PENCERESİNİ AÇMA KAPAMA......................................................................................... 46

f. AÇIK PENCERELER ARASINDA HAREKET EDEBİLME.......................................................................... 46

C. DOSYALARI DÜZENLEME......................................................................................................................... 47

1. DİZİNLER VE DOSYALAR........................................................................................................................... 47

a. TEMEL DİZİN YAPISI.................................................................................................................................. 47

b. DİZİN VE ALT DİZİN OLUŞTURMA........................................................................................................... 48

c. DİZİN ÖZELLİKLERİ.................................................................................................................................... 48

d. DOSYA ÖZELLİKLERİ................................................................................................................................. 49

e. DOSYA VE DİZİNLERİ YENİDEN İSİMLENDİRME.................................................................................... 49

2. DOSYA İŞLEMLERİ .................................................................................................................................... 50

a. DOSYA SEÇME............................................................................................................................................. 50

b. KOPYALAYIP YAPIŞTIRMA....................................................................................................................... 51

c. VERİLERİ FARKLI KAYIT ORTAMINA KOPYALAMA............................................................................. 52

d. DOSYA SİLME............................................................................................................................................. 52

3. ARAMA......................................................................................................................................................... 53

a. ARA KOMUTUNU KULLANMA................................................................................................................. 53

4. BAŞLAT  MENÜSÜ ..................................................................................................................................... 54

5. Programları BaşlatmaK veya kapatmak....................................................................................... 56

6. GÖREV ÇUBUĞU ........................................................................................................................................ 56

7. KLAVYE  VE FONKSİYONLARI.................................................................................................................. 57

8. FARE AYARLARI........................................................................................................................................ 58

9. Çalıştır ..................................................................................................................................................... 59

Ünite 5 ...................................................................................... 61

BİLGİSAYARDA OYUN OYNAMA..................................................................................................................61

A.OYUN SEÇME VE OYUN ÇALIŞTIRMA.......................................................................................................62

B.OYUN OYNAMA, OYUNDAN ÇIKMA.............................................................................................................63

sorular...........................................................................................................................................................64 

ÜNİTE 6 ...................................................................... ................65

BİLGİSAYARDA RESİM YAPMAK................................................................................................................. 65

1- PAINT RESİM PROGRAMI........................................................................................................................ 65

 A.  DOSYA MÖNÜSÜ...................................................................................................................................... 67

 B- ARAÇ KUTUSU.......................................................................................................................................... 68

 C- RENK KUTUSU........................................................................................................................................... 68

 D- DÜZEN MÖNÜSÜ  ..................................................................................................................................... 69

 E- GÖRÜNÜM  MÖNÜSÜ................................................................................................................................ 69
 F- RESİM MÖNÜSÜ........................................................................................................................................ 70

 G- SEÇENEKLER MÖNÜSÜ............................................................................................................................. 70

2-  FAREYİ KULLANARAK ŞEKİL ÇİZME...................................................................................................... 70

3- RENK SEÇME VE BOYAMAK....................................................................................................................... 73

4- RESİMLERE METİN YERLEŞTİRME İŞLEMİ............................................................................................ 74

5- FAREYİ KULLANARAK SİLME................................................................................................................... 75

6-   RESİMLERLE ÇALIŞMA  İŞLEMİ........................................................................................ 75

7- RESİM ÇALIŞMASINI KAYDETMEK ...................................................................................... 77

8- RESİM ÇALIŞMASI YAZDIRMAK ........................................................................................ 77

9- ÇALIŞILAN RESİM ALANINA DOSYADAN RESİM EKLEMEK .......................................................... 78

10- RESİMLERİ MASAÜSTÜ ARTALANI OLARAK KULLANMAK .......................................................... 78

SORULAR........................................................................................................................................................... 78

ünite 7.................................................................................................................. 79

MICROSOFT WORD ............................................................................................................................................ 79

A. WORD PROGRAMINI BAŞLATMAK................................................................................................................ 79

B. ÇALIŞMA ALANINDA GEZİNMEK.............................................................................................................. 80

C. BİR BELGEYİ KAYDETMEK......................................................................................................................... 84

D. BİR BELGEYİ KAPATMAK.......................................................................................................................... 85

E. YENİ BİR BELGE YARATMAK..................................................................................................................... 86

F. BİR BELGEYİ AÇMAK.................................................................................................................................. 86

g. metin eklemek......................................................................................................................................... 87

h. metin kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak  ............................................................................. 88

ı. değişiklikleri  geri almak veya yeniden yapmak .................................................................... 90

i. BİR metni taşımak  ............................................................................................................................... 90

j.  metni bulmak ve değiştirmek  ........................................................................................................ 92

K. YAZI TİPİ AYARLARINI BELİRLEMEK..................................................................................................... 93

 L. KARAKTERLERİN ARALIĞINI DEĞİŞTİRME........................................................................... 97

M. BELGE İÇİNDE METNİ GİZLEME .............................................................................................................. 97

N. METNİ YÜKSELTME VE ALÇALTMA .................................................................................... 98

O. Metnin Yatay Hizalamasını Değiştirme..................................................................................... 98
ö. MADDE İMİ VEYA NUMARA EKLEME.................................................................................................... 101

P. SAYFA YAPISI  ........................................................................................................................................ 101

r. TARİH EKLEMEK...................................................................................................................................... 102
s. BELGEYİ YAZDIRMAK ............................................................................................................................ 103 

SÖZLÜK......................................................................................................................................................... 104

KAYNAKÇA.................................................................................................................................................... 106